DUURZAAMHEID BIJ EMKON EMMEN BV

Een duurzame wereld. Een wereld die schoner, mooier en eerlijker is. Wat doet u er zelf aan om dit te realiseren?
Wat doet Emkon eraan om hier een bijdrage aan te leveren?

1. Energieverbruik:

- De medewerkers van Emkon werken in hallen met lichtstraten. Op deze manier is het energieverbruik drastisch gedaald en werkt men met veel daglicht.
- Het gehele pand van Emkon is voorzien van lichtsensoren. Onnodig lichtverbruik wordt hiermee gereduceerd.
- Het afval wordt door Emkon gescheiden en waar mogelijk gerecycled.

2. CO2 Footprint

Ook Emkon voelt zich verantwoordelijk voor het milieu. Dit doen we onder andere door de uitstoot van CO-2 zoveel mogelijk te beperken.
Emkon heeft dan ook een zogenaamde ‘CO-2 footprint’ laten berekenen.
Op onderstaande link op de site op de site van ‘Bouwend Nederland’ kunt u zien dat Emkon de maximale score van **** heeft behaald!

www.co2reductieindebouw.nl/

3. Cradle to cradle
Emkon werkt met de aluminium profielen van Alcoa. Zij zijn wereldleider in de productie van primair aluminium. Sinds Alcoa in 1888 aan de basis stond van het hedendaagse primaire smeltproces doet zij actief aan het recyclen van aluminium. De redenen hiervoor zijn vrij eenvoudig. Aluminium is een waardevol materiaal dat zeer gemakkelijk te recyclen is, zonder verlies van sterkte en de gunstige eigenschappen. De kans is groot dat een nieuw aluminium raam, door u getekend of geplaatst, ook in een vorig leven al een raam is geweest. Aluminium blijft namelijk zijn waarde behouden, keer op keer op keer. Uiteraard kunnen er van gebruikte aluminium kozijnen ook andere producten gemaakt worden, zoals auto velgen, aluminium fietsen of zelfs frisdrankblikjes.

Feiten over aluminium
• 75% van het sinds 1888 geproduceerde aluminium is nog steeds in gebruik.
• 95% van al het bouwaluminium wordt gerecycled.
• Meer dan 60% van de energie die Alcoa gebruikt om aluminium te produceren is
duurzame (hydro) energie.
• Tijdens het recyclen van aluminium wordt circa 95% aan energie bespaard ten
opzichte van de productie van primair aluminium.
• Geen degeneratie van het materiaal.
• Percentage gerecycled aluminium groeit voortdurend.

Cradle to Cradle
Alcoa is de eerste aluminiumfabrikant -en verwerker ter wereld die Cradle to Cradle®-certificatie heeft ontvangen van MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry), een wereldwijd duurzaam consulting- en productcertificatiebedrijf dat het Cradle to Cradle®-concept heeft ontwikkeld in 1995 (www.mbdc.com). Het wereldwijd geproduceerde primair aluminium, enkele Amerikaanse gevelproducten en plaatmaterialen voor de productie van aluminium blikjes en drukplaten voldoen aan dit predicaat en hebben een Cradle to Cradle®-certificatie ontvangen op het niveau ‘zilver’. Om een ‘zilver’ niveau van certificering te behalen, moet elk product in vijf categorieën aan bepaalde eisen voldoen: gezondheidsaspecten van het materiaal; hergebruik van materiaal; het gebruik van hernieuwbare energie; de omgang met water en sociale verantwoordelijkheid.

De procesverbeteringen die Alcoa heeft aangebracht in de wijze waarop aluminium wordt geproduceerd - van beperking in energieverbruik, het opstellen van efficiënte watermanagementsystemen en recycling - hebben bijgedragen aan het verkrijgen van de certificatie alsmede aan Alcoa’s ‘Vision 2050’-doelstellingen betreffende het behalen van een duurzame wereldwijde maatschappij waarin negen miljard mensen gezond leven, binnen de beperkingen van de planeet. Alcoa heeft sinds 1990 de broeikasgasuitstoot beperkt met 44% terwijl ze de capaciteit heeft verdubbeld. In de afgelopen 10 jaar heeft het bedrijf het gebruik van proceswater gereduceerd met 29% en het vuilstortafval met 70%. Wereldwijd wordt ca. 63% van Alcoa’s primair aluminium productieproces aangedreven door hernieuwbaar hydro-elektrisch vermogen.

Alcoa in Nederland
In Nederland is Alcoa Architectuursystemen te Harderwijk actief bezig met duurzaamheid. Denk hierbij onder andere aan afvalbeperking, het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Alcoa Architectuursystemen wisselt geregeld kennis uit op het gebied van ontwerpen en produceren met collega’s van andere wereldwijde vestigingen. Het uitgangspunt is om slim, intelligent en duurzaam te ontwerpen om zo onder andere het materiaalverbruik te minimaliseren. De profielen worden zodanig vorm gegeven dat ze na hun levens- of gebruiksduur weer makkelijk te demonteren zijn en omgesmolten kunnen worden voor andere toepassingen. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van zamac hoekverbinders (deze bevatten zink) en wordt er geen kit toegepast in de vliesgevels zodat het aluminium beter te recyclen is. Verder probeert Alcoa Architectuursystemen het aantal logistieke handelingen zo klein mogelijk te houden door haar processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit brengt niet alleen tijd- en kostenbesparing met zich mee maar werkt ook lastenverlagend voor mens en milieu.

Voordelen van aluminium
• Het extrusieproces van aluminium biedt de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan functies te verwerken in één profiel.
• Het toepassen van geavanceerde legeringen maakt het aluminium weerbestendig en ongevoelig voor de schadelijke effecten van UV-stralen.
• Aluminium veroudert niet zoals organische materialen en heeft bovendien, naast routinematig onderhoud om esthetische redenen, geen onderhoud nodig.
• Aluminium neemt geen vocht op, het rot niet, het splijt niet en het kraakt niet.
• Aluminium kan in alle kleuren worden gelakt. Dit verhoogt de duurzaamheid van het materiaal en zorgt ervoor dat het oppervlak makkelijker schoon te maken is.
• Aluminium kent een nagenoeg onbeperkte levensduur.
• Aluminium is uitermate sterk en toch heel licht in gewicht. Hierdoor kunnen uit aluminium vervaardigde producten aan de hoogste prestatie-eisen voldoen terwijl ze toch erg slank blijven.
• Omdat aluminium uit te voeren is met een uiterlijk gelijk aan hout of staal maar met de prestaties van aluminium leent het zich bij uitstek voor nieuwbouw en renovatie.