Nieuwbouw Pr. Maurits School

Voorjaar 2019: start montage aluminium kozijnen en vliesgevels nieuwbouw Pr. Mauritsschool te Leeuwarden.